+387 (0)52/241-960

Zašto biste bili jedan od mnogih bilo gdje

kada možete biti prvi ovdje

TV PRIJEDOR – profesori Radovan Vladisavljević i Slobodan Živkucin

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU 8.6.2022.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U 2022/2023 GODINU

Poštovani budući studenti pročitajte o konkursu za upis u 2022/23 god. studija na VSEIP.

KONKURS 2022/2023

UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Poštovani budući studenti pročitajte o upisu na Osnovne akademske studije na VSEIP.

UPIS 2022/23

AKREDITACIJA

Dokumenti za akreditaciju Visoke škole za ekonomiju i informatiku 

Prilog br. 1 USVOJEN PLAN AKTIVNOST ZA PRAĆENJE I UNAPREĐENJE KVALITETA RADA VISOKE ŠKOLE

Prilog br.2 SPISAK ANKETA

Prilog br. 3 POPUNJENE PRIJAVE 

Prilog br. 4. ANALIZA REZULTATA ANKETIRANJA

Prilog br.5 POLITIKA-OSIGURANJA-KVALITETA

Prilog-br.6-Subjekti i mjere za obezbjeđenje kvaliteta

Prilog br. 7 AKCIONI PLAN

Prilog-br.8-MISIJA-I-VIZIJA

Prilog br. 9 PROGRAM-NAUČNO-TEHNOLOŠKOG-RAZVOJA-VISOKE-ŠKOLE-ZA-EKONOMIJU-I-INFORMATIKU

Prilog br.10 PROGRAM-RAZVOJA-NAUČNO-TEHNOLOŠKOG-RAZVOJA-PODMLATKA

Prilog br. 11. STARI NASTAVNI PLAN I PROGRAM – JAVNA UPRAVA

Prilog br. 12 PRAVILNIK-O-UVOĐENJU-IZMJENI-I-DOPUNI-STUDIJSKIH-PROGRAM

Prilog br. 13. MEĐUNARODNA USKLAĐENOST STUDIJSKIH PROGRAMA

Prilog br.14 NASTAVNI PLAN I PROGRAM – POSLOVNA EKONOMIJA

Prilog br. 15 SPISAK ZAKLJUČENIH UGOVORA O TEHNIČKOJ I NAUČNO MEĐUNARODNOJ SARANJI

Prilog br.16 KNJIGA PREDMETA – POSLOVNA EKONOMIJA

Prilog br. 17 POLITIKA-KOMUNIKACIJE-S-JAVNOŠĆU

Prilog br.18 PRAVILA-STUDIRANJA

Prilog br.19 PRAVILNIK-O-POSTUPKU-IZRADE-I-ODBRANE-ZAVRŠNOG-RADA

Prilog br. 20 PRAVILNIK O STUDENTSKI PARLAMENT

Prilog br. 21 UKUPNA POVRŠINA

Prilog br. 22 LISTA OPREME

Prilog br. 23 PRAVILNIK O PRIZNAVANJU ISPITA

Prilog br.24 KONKURS ZA UPIS STUDENTA

Prilog br.25 LISTA ODGOVORNIH NASTAVNIKA

Prilog br. 26 PRAVILNIK-O-IZBORIMA-U-ZVANJA-NASTAVNIKA-I-SARADNIKA-VISOKE-ŠKOLE

Prilog br. 27 PRAVILNIK O RADU

Prilog-br.28-Program podsticanja i unapređenja kompetencija

Prilog br.29 POLITIKA-UPRAVLJANJA-LJUDSKIM-RESURSIMA

Prilog br. 30. PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA, ZA FINANSIRANJE JAVNIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Prilog br. 31 SERTIFIKAT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA

Prilog br. 32 PLAN RAZVOJA NENASTAVNOG OSOBLJA

Prilog br. 33 PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJIJ RADNIH MJESTA

Prilog br. 34 KNJIGA NASTAVNIKA – POSLOVNA EKONOMIJA

Prilog-br.35-Dokumentacija o angnažovanju saradnika na studijskom programu

Prilog br. 36 DOKUMENTACIJA O ANGANŽOVANJU NASTAVIKA NA STUDIJSKOM PROGRAMU

Prilog br.37 LISTA ANGANŽOVANIH NASTAVNIKA I SARADNIKA

Prilog-br.38-Izvještaj o samoevaluaciji JAVNA UPRAVA 2018-2019 i 2019-20

Prilog-br.-39-SOFTVER-ZA-PROVJERU-PLAGIJATA

Prilog br. 40 INFORMACIONI SISTEM STUDENSTSKE SLUŽBE

Prilog br. 41 INFORMACIONI SISTEMI BIBLIOTEKE

 

 

Poslovna saradnja sa firmom S-TEC GmbH iz Hamburga!

Potpisan sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji

Dana 30.06.2018. je u prostorijama Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora potpisan Sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji izmedju Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i Veleučilista Zapresic iz Zapresica.

SPORAZUM

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova prihvatila je aplikaciju Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor!

Potpisan sporazum o saradnji sa Fimek-om

Potpisan je sporazum o saradnji između Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i FIMEK-a (Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu). U prilogu možete pogledati sporazum.

SPORAZUM

Kurs “Hibridne mobilne aplikacije“

Kurs “HTML5 & CSS3“

Kurs “Asp.Net“

NAŠI PARTNERI

Image 02

POSTANITE NAŠ STUDENT!

Hvala vam što se interesujete za Visoku školu za ekonomiju i informatiku u Prijedoru. Visoka škola za ekonomiju i informatiku je licencirana visokoškolska ustanova koja svojim studentima pruža mogućnost studiranja na savremenim studijskim programima po uslovima koji su među najpovoljnijim u regionu.

PRIJAVI SE