+387 (0)52/241-960

Zašto biste bili jedan od mnogih bilo gdje

kada možete biti prvi ovdje

TV PRIJEDOR – profesori Radovan Vladisavljević i Slobodan Živkucin

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU 8.6.2022.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U 2022/2023 GODINU

Poštovani budući studenti pročitajte o konkursu za upis u 2022/23 god. studija na VSEIP.

KONKURS 2022/2023

UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Poštovani budući studenti pročitajte o upisu na Osnovne akademske studije na VSEIP.

UPIS 2022/23

Upis na osnovne akademske studije

Pravo da upišu Visoku školu za ekonomiju i informatiku u Prijedoru, u okviru upisne kvote, imaju sva lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom.

Upisna procedura obuhvata polaganje prijemnog ispita, u vidu testa opšte kulture. Test se polaže pismenim putem. Prijemni ispit se sastoji od 30 pitanja od ukupno 200 pitanja.

Test za prijemni ispit Osnovne akademske studije ekonomije i menadžment

Preuzmi dokument: test-prijemni-osnovne

Test za prijemni ispit Osnovne akademske studije informatika

Test za prijemni ispit Osnovne akademske studije računarstvo i informatika

Test za prijemni ispit Osnovne akademske studije drumski saobraćaj i transport

Dokumentacija potrebna za upis na prvu godinu osnovnih studija:

  • Orginali svedočanstva završenih razreda srednje škole i diploma srednje škole
  • Orginal izvod iz matične knjige rođenih
  • Dvije fotografije 50×60 mm

Lica koja prelaze sa druge visokoškolske ustanove,a koje ispunjavaju gore navedene uslove za upis, upisuju se u upisnom roku na onu godinu studija za koju ispunjavaju uslove, bez polaganja prijemnog ispita. Pored gore navedene dokumentacije potrebno je dostaviti i uvjerenje o položenim ispitima izdato od strane visokoškolske ustanove sa koje student dolazi, a na osnovu koje se utvrđuje eventualna razlika ispita, ako i godina studija na koju se student upisuje.

Poslovna saradnja sa firmom S-TEC GmbH iz Hamburga!

Potpisan sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji

Dana 30.06.2018. je u prostorijama Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora potpisan Sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji izmedju Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i Veleučilista Zapresic iz Zapresica.

SPORAZUM

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova prihvatila je aplikaciju Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor!

Potpisan sporazum o saradnji sa Fimek-om

Potpisan je sporazum o saradnji između Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i FIMEK-a (Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu). U prilogu možete pogledati sporazum.

SPORAZUM

Kurs “Hibridne mobilne aplikacije“

Kurs “HTML5 & CSS3“

Kurs “Asp.Net“

NAŠI PARTNERI

Image 02

POSTANITE NAŠ STUDENT!

Hvala vam što se interesujete za Visoku školu za ekonomiju i informatiku u Prijedoru. Visoka škola za ekonomiju i informatiku je licencirana visokoškolska ustanova koja svojim studentima pruža mogućnost studiranja na savremenim studijskim programima po uslovima koji su među najpovoljnijim u regionu.

PRIJAVI SE