+387 (0)52/241-960

Zašto biste bili jedan od mnogih bilo gdje

kada možete biti prvi ovdje

TV PRIJEDOR – profesori Radovan Vladisavljević i Slobodan Živkucin

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU 8.6.2022.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U 2022/2023 GODINU

Poštovani budući studenti pročitajte o konkursu za upis u 2022/23 god. studija na VSEIP.

KONKURS 2022/2023

UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Poštovani budući studenti pročitajte o upisu na Osnovne akademske studije na VSEIP.

UPIS 2022/23

STUDIJSKI PROGRAM (I)

STUDIJSKA GRUPA INFORMATIKA

Rastuća potreba za kvalifikovanim kadrovima u oblasti primijenjene informatike uslovila je osnivanje studijskog smjera informatike. Statistika zapošljavanja kadrova u oblasti informatike u razvijenim zemljama pokazuje da poslovi u toj oblasti imaju najvišu stopu rasta odgovarajućih radnih mjesta u prvim godinama novog milenijuma.

U cilju uspješnog konkurisanja za radna mjesta, Visoka školanastoji da poslodavcima u zemlji i inostranstvu obezbijedi obrazovane i kvalifikovane kadrove koji su u toku sa najnovijim razvojem informatičke tehnologije. Način na koji se to postiže je odstupanjem od prakse opšteg informatičkog studija i organizovanjem specijalizovanog programa posvećenog jednoj informatičkoj grani kao što je poslovna informatika. Time studij informatike na Visokoj školi biva komplementaran sa prethodno opisanim studijem ekonomije i menadžmenta i koristi se resursima iz nastave ekonomije i menadžmenta za postavljanje kvalitetne baze za projektovanje tema i zadataka za nastavu. U domenu poslovne informatike Visoka škola namjerava da objedini osnovna znanja iz oblasti ekonomije i organizacije rada sa specijalističkim poznavanjem standardizovanih poslovnih aplikacija. Time se stvara obrazovni profil čijim sticanjem diplomci odmah nakon završetka studija imaju osnovu iz oblasti organizacije rada i odgovarajućih informatičkih pomagala u sljedećim oblastima: informatika u preduzetništvu, elektronsko poslovanje i web tehnologije, administracija baza podataka i projektovanje informacionih sistema u preduzećima. Cilj ovakvog usmjerenja je da se već postojeća softverska i hardverska rješenja apliciraju na poslovnu problematiku, ali i da se putem razvoja arhitekture informacionih sistema uspješno riješe organizacioni problemi na koje svršeni studenti – informatičari budu nailaizili u radu. Usljed toga nastavni program je interdisciplinarne prirode, čime se izbjegava pretjerana usmjerenost na samo tehnološku stranu i zanemarivanje širih društvenih, ekonomskih i kulturoloških implikacija. Obrazovanjem iz oblasti ekonomije, menadžmenta i komunikacija, profil informatičara se obogaćuje prije svega poznavanjem ambijenta u kojem će biti zaposlen, te ekonomske i društvene dinamike, čime se period adaptacije u radnoj sredini, kao i u određenoj poslovnoj klimi značajno smanjuje. Neke od oblasti u kojima informatičari ovog profila istorijski gledano nalaze najveću primjenu su menadžeri informacionih sistema, sistemski analitičari, dizajneri sistema, projektni menadžeri, kreatori idejnih rješenja u oblasti, specijalisti za informacione sisteme, konsultanti u oblastima kao što su planiranje resursa, upravljanje nabavom i prodajom, komunikacija sa kupcima i sl.

Poslovna saradnja sa firmom S-TEC GmbH iz Hamburga!

Potpisan sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji

Dana 30.06.2018. je u prostorijama Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora potpisan Sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji izmedju Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i Veleučilista Zapresic iz Zapresica.

SPORAZUM

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova prihvatila je aplikaciju Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor!

Potpisan sporazum o saradnji sa Fimek-om

Potpisan je sporazum o saradnji između Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i FIMEK-a (Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu). U prilogu možete pogledati sporazum.

SPORAZUM

Kurs “Hibridne mobilne aplikacije“

Kurs “HTML5 & CSS3“

Kurs “Asp.Net“

NAŠI PARTNERI

Image 02

POSTANITE NAŠ STUDENT!

Hvala vam što se interesujete za Visoku školu za ekonomiju i informatiku u Prijedoru. Visoka škola za ekonomiju i informatiku je licencirana visokoškolska ustanova koja svojim studentima pruža mogućnost studiranja na savremenim studijskim programima po uslovima koji su među najpovoljnijim u regionu.

PRIJAVI SE