+387 (0)52/241-960

Zašto biste bili jedan od mnogih bilo gdje

kada možete biti prvi ovdje

TV PRIJEDOR – profesori Radovan Vladisavljević i Slobodan Živkucin

VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU 8.6.2022.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U 2022/2023 GODINU

Poštovani budući studenti pročitajte o konkursu za upis u 2022/23 god. studija na VSEIP.

KONKURS 2022/2023

UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Poštovani budući studenti pročitajte o upisu na Osnovne akademske studije na VSEIP.

UPIS 2022/23

DOKUMENTI

Visoka škola je 21.6.2010. promijenila naziv u “VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU” Prijedor.

Do promjene naziva došlo je zbog uvođenja novog licenciranog studijskog programa ekonomije i novog zvanja “diplomirani ekonomista” koje se stiče nakon četvorogodišnjeg studija. Od datuma promjene naziva, Visoka škola u pravnom prometu koristiti isključivo novi naziv. Dokumenti koji su Visokoj školi izdati od strane nadležnih organa i koji regulišu njen rad pod starim nazivom, važe i za rad ustanove pod novim nazivom.

 

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

DOZVOLA-ZA-RAD

JIB

RJEŠENJE O PROMJENI NAZIVA VIŠE ŠKOLE

STATUT VISOKE ŠKOLE ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU

PRAVILNIK O UVOĐENJU, IZMJENI I DOPUNI STUDIJSKIH PROGRAMA

PRAVILA STUDIRANJA

PRAVILNIK O STUDENTSKI PARLAMENT

PRAVILNIK O VANREDNOM STUDIRANJU

PRAVILNIK O PRIZNAVANJU ISPITA

PRAVILNIK O POSTUPKU IZRADE I ODBRANE ZAVRŠNOG RADA

PROGRAM NAUČNO TEHNOLOŠKOG RAZVOJA VISOKE ŠKOLE ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU

PROGRAM RAZVOJA NAUČNO-TEHNOLOŠKOG RAZVOJA PODMLATKA

PROCEDURA ZA RJEŠAVANJE MOLBI I ŽALBI STUDENATA

POLITIKA KOMUNIKACIJE S JAVNOŠĆU

POLITIKA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

RJESENJE-O-IZMJENI-ZVANJA-IZLAZNOG-PROFILA-DIPLOMIRANI-MENADZER

PRAVILNIK O EVALUACIJI KVALITETA ANKETIRANJEM

PRAVILNIK O RADU STUDENTSKE SLUZBE

PRAVILNIK O RADU BIBLIOTEKE

IZVJEŠTAJ O OCJENI KVALITETA I REZULTATA ANKETIRANJEM ZA 2014-2017. GOD.

ODLUKA O OSNIVANJU ALUMNI ASOCIJACIJE I USVAJANJU PLANA RADA

PRAVILNIK-O-ECTS-BODOVIMA-ŠIFRIRANJU-I-SILABUSIMA

UPITNICI ZA EVALUACIJU

STRATEGIJA

PROCEDURE SISTEMA KVALITETA SA LISTOM KLJUČNIH POKAZATELJA KVALITETA

 CJENOVNIK

 

Poslovna saradnja sa firmom S-TEC GmbH iz Hamburga!

Potpisan sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji

Dana 30.06.2018. je u prostorijama Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora potpisan Sporazum o stručnoj i naučnoj saradnji izmedju Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i Veleučilista Zapresic iz Zapresica.

SPORAZUM

Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova prihvatila je aplikaciju Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor!

Potpisan sporazum o saradnji sa Fimek-om

Potpisan je sporazum o saradnji između Visoke škole za ekonomiju i informatiku iz Prijedora i FIMEK-a (Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu). U prilogu možete pogledati sporazum.

SPORAZUM

Kurs “Hibridne mobilne aplikacije“

Kurs “HTML5 & CSS3“

Kurs “Asp.Net“

NAŠI PARTNERI

Image 02

POSTANITE NAŠ STUDENT!

Hvala vam što se interesujete za Visoku školu za ekonomiju i informatiku u Prijedoru. Visoka škola za ekonomiju i informatiku je licencirana visokoškolska ustanova koja svojim studentima pruža mogućnost studiranja na savremenim studijskim programima po uslovima koji su među najpovoljnijim u regionu.

PRIJAVI SE